Espelmes
tensades

 • Facilitat d’instal·lació i desinstal·lació de l’espelma.
 • Cobriment de grans superfícies amb molt poc pes.
 • Possibilitat de cobrir grans dimensions.
 • Possibilitats de muntatge a diverses estructures, gràcies a la multitud de tipus d’ancoratge disponibles.
 • Varietat de teixits.
 • Ideal per cobrir grans superfícies i molt utilitzada per a la realització d’arquitectura efímera.
 • Llarga durabilitat i la necessitat de poc manteniment.
 • Tots els punts de suport són metàl·lics, ja siguin galvanitzats o inoxidables.
 • La seva lleugeresa: aquests sistemes conformen cobertes amb una mínima relació entre massa construïda i volum espacial. És a dir, en un mínim gruix es concentren estructura i membrana tèxtil.
 • Lluminositat: El que sigui translúcida proporciona grans avantatges estètics i econòmics:
  – S’aprofita la llum natural del sol.
  – La seva llum envoltant com a filtre regulable.
  – Laparença lluminosa nocturna.
 • Captació d’energia: algunes membranes permeten el pas de la radiació solar que travessa la seva superfície, penetrant a l’interior on la calor és absorbida i emmagatzemada.
 • Ventilació: el disseny adequat i la disposició de les membranes permeten generar una ventilació més gran que faciliti el moviment de les masses d’aire.
 • Membrana: És la coberta del sistema, està composta per membrana: na base tèxtil fabricat amb polièster d’alta tenacitat recoberta de PVC, la qual li dóna la resistència als esforços estructurals i la flexibilitat necessària per adaptar-se a qualsevol forma.
 • Cables: Compleixen dues funcions: uns en reforcen les vores i o Cables: tres materialitzen la unió entre membrana i estructura.
 • Estructura: Les cobertes tensades requereixen ancoratges fixos a l’espai, aquests moltes vegades són materialitzats a través de pals, tangons que hi donen suport. Aquestes estructures són usualment dissenyades en acer, però alumini, fusta laminada i formigó armat són materials alternatius possibles a utilitzar.
 • Fonamentació: Les Tens Estructures requereixen ser ancorades al terra mitjançant fonamentacions de formigó armat o ancoratges per resistir les càrregues.
Scroll to Top